NoNameStudent NumberBatch
1Lina Kushidayati22486/IV-11/151/052005
2Nurainiyah, M.A.23119/IV-11/165/052005
3Jeny Elna Mahupale, M.A.23114/IV-11/161/052005
4Efa Ida Amaliyah, M.A.23120/IV-11/166/052005
5Yuyun Sunesti, M.a.23109/IV-11/156/052005
6Reza Ahmad Zahid, M.A.22487/IV-11/152/052005
7Muhammad Hasan Basri, M.A.23110/IV-11/167/052005
8Albertus Kritiadji Rahardjo22490/IV-11/155/052005
9 Latifah22489/IV-11/154/052005
10Maufur23112/IV-11/159/052005
11Ummu Hafizhah23122/IV-11/168/052005
12Amin Sihombing, M.A.23116/IV-11/163/052005
13Chandra Utama, M.A.22485/IV-11/150/052005
14Fatimahtuz Zahra23118/IV-11/164/052005
15Sita Hidayah22483/IV-11/148/052005
16Widiyono21759/IV-11/139/052005